ආගම් මාරුව: ඉන්දීය පාර්ලිමේතුවේ උණුසුම් විවාදයක්

Image copyright AFP
Image caption දක්ෂිණාංශික හින්දු ආගමික කණ්ඩායමක් ක්‍රිස්තියානි සහ මුස්ලිම් භක්තිකයන් හින්දු ආගමට හැරවීමේ උත්සව ගණනාවක් සංවිධානය කර තිබේ

බලහත්කාරයෙන් කරනු ලබන ආගම් වෙනස් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පැවති විවාදයක් අතරතුර ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය සභාව උණුසුම් වෙයි.

විවාදයට ලක් වී ඇති බලහත්කාරයෙන් කරනු ලබන ආගම් වෙනස් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන මෙන් ඉන්දීය විපක්ෂය, අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගෙන් ඉල්ලා සිටීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුව තුළ උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදු වී තිබේ.

විවාදය ඝෝෂාවක් දක්වා වර්ධනය වීමත් සමග සභාව කල් තැබීමට සිදු වී ඇත.

පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂයට සම්බන්ධ දක්ෂිණාංශික හින්දු ආගමික කණ්ඩායමක් ක්‍රිස්තියානි සහ මුස්ලිම් භක්තිකයන් හින්දු ආගමට හැරවීමේ උත්සව ගණනාවක් සංවිධානය කර තිබේ.

එම උත්සව සම්බන්ධයෙන් පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂය දරණ මතය පැහැදිලි කරන මෙන් විපක්ෂය ඉල්ලා සිටියේය.

ආගම් වෙනස් කිරීම් සඳහා උපායමාර්ගිකව අනුමැතිය ලබා දෙන බවට පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂයට විපක්ෂයෙන් චෝදනා එල්ල වේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර