ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පාර පුරා සල්ලි සල්ලි

මුදල් නෝට්ටු තොගයක් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබුණු වෑන් රථයක් හොංකොං හි මාර්ග අනතුරකට ලක් වීමෙන් පසු එම මුදල් පාර පුරා විසිරී ගිය අතර එම මුදල් නැවත ලබා දෙන ලෙස ඒවා හසුලා ගත් ජනතාවගෙන් හොංකොං පොලිසිය ඉල්ලා සිටියි.

මාර්ග අනතුරට ලක් වන විට ඩොලර් මිලියන හැට අටක් වටිනා හොංකොං මුදල් නෝට්ටු තොගයක් එම වෑන් රථය තුළ තිබූ අතර අනතුර සිදුවීමත් සමඟම එම මුදල් නෝට්ටු පාර පුරා විසිරුණි.

අසලින් ගමන් ගත් වාහන නවත්වා එම මුදල් ඇහිඳ ගැනීමට පිරිස එතනට රැස් වී ඇති අතර ඩොලර් මිලියන හතරහමාරක් පමණ ඔවුන් රැගෙන ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒවා නැවත භාර දීමට අපොහොසත් වුවහොත් එය බරපතළ අපරාධයක් ලෙස සලකා දඬුවම් ලබා දෙන බවට හොංකොං පොලිසිය අනතුරු අඟවා සිටියේය.