සම ලිංගිකයන් 'සුව කිරීමට' ගෝවා ප්‍රාන්තය සැරසෙයි

සමලිංගිකයන් ‘සුවපත් කිරීමට’ සායන මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවන බවට ඉන්දියාවේ ගෝවා ප්‍රාන්තයේ ඇමතිවරයෙකු කළ ප්‍රකාශය දැඩි විවේචනයට ලක් වෙයි.

ගෝවා ප්‍රාන්තයේ ක්‍රීඩා සහ තරුණ කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය රාමේෂ් ටවද්කාර් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ සමලිංගික ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයන්ට මෙන්ම තම රිසි පරිදි ලිංගිකත්වය වෙනස් කර ගත් උදවිය ‘සාමාන්‍ය තත්වයට’ පත් කිරීම සඳහා මෙම සායන තුළ ප්‍රතිකාර ලබා දෙන බවයි.

‘පුහුණුව සහ ඖෂධ’

සමලිංගිකයන්ට ‘පුහුණුව සහ ඖෂධ’ ලබා දීමට තම ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුව කටයුතු කරනු ඇති බවද ඔහු පවසයි.

ඉන්දියාවේ සමලිංගිකයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ක්‍රියාධරයන් මෙම ප්‍රකාශය හෙළා දැක තිබේ.

Image copyright AFP
Image copyright BBC World Service

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර