ප්‍රාණ ඇපකරුවන් නිදහස් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 200 ක්

Image copyright Reuters

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කැරලිකරුවන් විසින් පැහැර ගෙන ගොස් සිටින ජපාන ප්‍රාණ ඇපකරුවන් දෙදෙනා වහාම නිදහස් කරන ලෙස ජපාන අගමැති ෂින්සෝ ඇබේ (Shinzo Abe) ඉල්ලා සිටියි.

කප්පම් මුදලක් ඉල්ලා සිටීමත් සමඟයි ජපාන අගමැතිවරයා මේ ඉල්ලීම කළේ.

දන ගසා ගෙන සිටින ප්‍රාණ ඇපකරුවන් දෙදෙනා අසල පිහියක් අමෝරා ගත් කළු ඇඳුමින් සැරසී සිටි කැරලිකරුවන් සිටින වීඩියෝ පටයක් ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය කැරලිකරුවන් විසින් නිකුත් කොට තිබේ.

ප්‍රාණ ඇපකරුවන් දෙදෙනා නිදහස් කිරීමට නම් ඩොලර් මිලියන 200 ක් ලබා දෙන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

ඊශ්‍රායලට ගොස් සිටින ජපාන අගමැතිවරයා මාධ්‍යයට කියා සිටියේ ජපන් ජාතිකයන් දෙදෙනාට කිසිදු හානියක් නොකරණ ලෙසට තමන් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටින බවයි.

කලාපයේ සාමය ඇති කිරීම පිණිස ජපානය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමඟ දිගටම කටයුතු කරන බව කියා සිටි ජපාන අගමැති ෂින්සෝ ඇබේ එම ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් නොකරන බවත් ප්‍රකාශ කළේය.