බුරුම විපක්ෂ නායිකාවගේ නිවසේ ගේට්ටු වෙන්දේසියේ

Image caption විපක්ෂ නායිකාව ඕන් සාං සුචී මෙම ගේට්ටුව අබියස සිට කිහිප වරක් පක්ෂයේ සිය ආධාරකරුවන් අමතමින් දේශන පැවැත්වූවාය.

බුරුම විපක්ෂ නායිකා ඕන් සාං සුචී වසර ගණනාවක් නිවාස අඩස්සියේ සිර කර තැබූ නිවසේ ගේට්ටු විකිණීමට තීරණය කොට තිබේ.

ඇයගේ නිවසේ අංකය පිඟන් ගඩොලින් නිමවා ඇති කහ සහ රතු පැහැති යකඩ ගේට්ටුවට මේ වන විට ඩොලර් ලක්ෂ දෙකක මුදලට ගැනුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලුමක් ලැබී ඇති බවයි විපක්ෂයේ සාමාජිකයකු කියා සිටියේ.

ගේට්ටුව විකිණීමෙන් ලැබෙන මුදල පක්ෂය වෙනුවෙන් නව මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් වෙන් කිරීමට නියමිත බවයි පැවසෙන්නේ.

දීර්ඝ කාලයක් නිවාස අඩස්සියේ රඳවා සිටි විපක්ෂ නායිකාව ඕන් සාං සුචී මෙම ගේට්ටුව අබියස සිට කිහිප වරක් පක්ෂයේ සිය ආධාරකරුවන් අමතමින් දේශන පැවැත්වූවාය.

නිවාස අඩස්සියෙන් නිදහස් වීමෙන් පසු විපක්ෂ නායිකාව සිය නිවසේ පැරණි ගේට්ටුව වෙනුවට නව ගේට්ටුවක් සවි කිරීමට කටයුතු කළාය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර