ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ව්‍යාජ ගිනි අවියකින් මාධ්‍යය බිය ගැන්වූ තරුණයා

නෙදර්ලන්තයේ ජාතික මාධ්‍ය ආයතනයේ ශබ්දාගාරයක් තුලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුල් වුනු දහ නම හැවිරිදි තරුණයකු තමන්ට සජීවී විකාශයක් ලබා දෙන මෙන් බල කළේය.

ශබ්දාගාරයෙන් පිට වීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මාධ්‍ය ආයතනය බිය ගන්වමින් පැයක පමණ කාලයක් ගත කළ මෙම තරුණයාගේ ක්‍රියාවට හේතු පැහැදිලි නැති බවයි නෙදර්ලන්ත පොලිසිය පවසන්නේ.

ව්‍යාජ ගිනි අවියක් පෙන්වමින් ශබ්දාගාරය තුල රැඳී සිටි තරුණයා නෙදර්ලන්ත පොලිසිය විසින් කිසිදු ගැටුමකින් තොරව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.