මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ ගව ඝාතනය තහනම්

Image copyright Reuters

ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය තුළ ගව ඝාතනය තහනම් කෙරෙන පනතකට ඉන්දීය ජනාධිපතිවරයා අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තය තුළ ගව මස් වෙළඳාම සහ පරිභෝජනය තහනම් වේ.

නීතිය කඩ කරන පුද්ගලයන්ට දඩ නියම කිරීමට හෝ පස් වසරක සිර දඬුවමකට යටත් කිරීමට පනත හරහා ඉඩ ලැබේ.

බිලියන එකයි දශම දෙකක් වන ඉන්දීය ජන ගහනයෙන් සියයට අසූවක් වන හින්දු භක්තිකයෝ ගවයා දේවත්වයට සබඳකම් දක්වන සත්වයකු ලෙස සලකති.

ගව මස් වෙළඳාම හෝ පරිභෝජනය ඉන්දියාවේ බොහෝ ප්‍රාන්තවල තහනම් වන අතර බොහෝ විට ඉන්දියාව තුළ වෙළඳාම් කෙරෙන්නේ මී ගව මස්.

මී ගවයා දේවත්වයට සම්බන්ධ සත්වයකු ලෙස සලකනු නොලැබීම ඊට හේතු වී ඇති බව වාර්තාකරුවෝ පවසති.