'පිහි ඇනුම ඔහුට දුන් දඬුවමක්' - උතුරු කොරියාව

ඇමරිකානු තානාපතිවරයාගේ මුහුණට සහ අතට මැහුම් අසූවක්!

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, AP

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ඇමරිකානු තානාපතිවරයාගේ මුහුණට සහ අතට මැහුම් අසූවක්!

දකුණු කොරියාවේ සිටින ඇමරිකානු තානාපතිවරයාට එල්ල කෙරුණු දරුණු පිහි ඇනුම ඔහුට දුන් දඬුවමක් වශයෙන් උතුරු කොරියාව විසින් විස්තර කරනු ලැබ ඇත.

ඇමරිකානු තානාපති මාර්ක් ලිප්පෙට් සෝල් අගනුවරදී පිහි ඇනුමකට ලක් වුයේ උදෑසන ආහාරය ගනිමින් සිටියදී.

පිහි ඇනුමට ලක් වූ ඇමරිකානු තානාපතිවරයා සිය මුහුණට සහ අතට මැහුම් අසූවක් දැමීමට තරම් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබීය.

ප්‍රහාරයට සිදු කොට ඇත්තේ උතුරු කොරියාව සහ දකුණු කොරියාව එක් කරන්නයි ඉල්ලා සිටින පුද්ගලයෙකු විසින් බවයි පැවසෙන්නේ.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ප්‍රහාරකයා සහ උතුරු කොරියානු රජය අතර සම්බන්ධතා පවතින්නේ දැයි සොයා බැලීමට වැඩි දුර පරීක්ෂණ

මේ වන විට දකුණු කොරියානු පොලිසිය කිම් කී ජොන්ග් නමින් හැඳින්වෙන මෙම ප්‍රහාරකයාගේ නිවෙස පරීක්ෂා කිරීමේ යෙදී සිටියි.

පොලිසිය තවදුරටත් පවසන්නේ ප්‍රහාරකයා සහ උතුරු කොරියානු රජය අතර සම්බන්ධතා පවතින්නේ දැයි සොයා බැලීමට වැඩි දුර පරීක්ෂණ දියත් කරන බවයි.

මීට වසර පහකට පෙර දකුණු කොරියාවේ ජපාන තානාපතිවරයාට කොන්ක්‍රීට් ගලකින් දමා ගැසුවේද කිම් කී ජොන්ග් වන අතර එම ප්‍රහාරය වෙනුවෙන් ඔහු අත්හිටවු සිර දඬුවමකට යටත් කොට සිටියේය.