දිවි නසා ගැනීම් අවම කිරීමට ජංගම දුරකථන

Image copyright AFP

දිවි නසා ගැනීමට පෙලඹිය හැකි ළමුන් ගැන කල් තියා හඳුනා ගෙන දෙමාපියන්ට අනතුරු ඇඟවීම සඳහා ස්මාට් ෆෝන් ඇප්ලිකේෂන් (Smart Phone App) භාවිතා කිරීමට දකුණු කොරියාව අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ළමුන් දිවි නසා ගැනීම අතින් වැඩිම ප්‍රතිශතය වාර්තා වන්නේ දකුණු කොරියාවෙනි.

බොහෝ විට දකුණු කොරියානු පාසල් ළමුන් දිවි නසා ගන්නේ අධ්‍යාපනයේදී පවතින තරඟකාරීත්වය දරා ගත නොහැකි පීඩනයක් බවට පත් වීම නිසයි.

මෙයට පිළියමක් වශයෙන් දිවි නසා ගැනීමේ අවදානමක් සහිත ළමුන් හඳුනා ගැනීමට හැකි වන ආකාරයේ ස්මාට් ෆෝන් ඇප්ලිකේෂනයක් (Smart Phone App) නිර්මාණය කර තිබේ.

ළමුන් විසින් යවනු ලබන කෙටි පණිවිඩවල ස්වභාවය ස්වයංක්‍රීයව මේ මගින් විශ්ලේෂණය කෙරෙන අතර අනතුරක සේයාවක් ඇත්නම් එය හඳුනා ගැනෙයි.

ඉන් අනතුරුව මේ බව දෙමාපියන්ට සැල කර සිටින හෙයින් දිවි නසා ගැනීම් අවම කර ගත හැකි බවයි දකුණු කොරියානු බලධාරීන් විශ්වාස කරන්නේ.