ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උත්‍රධ්‍රැවය හැඩ ගැන්වෙන ආලෝක ධාරා

උත්‍රධ්‍රැවයේ විද්‍යමාන වන ආලෝක ධාරා බ්‍රිතාන්‍යය සහ තවත් බොහෝ රටවල විශේෂ ආකර්ෂණයට ලක් වී තිබේ.

මෙම දර්ශණීය ආලෝකධාරාවන් සාමාන්‍යයෙන් දැකගත හැකි වන්නේ නොර්වේ සහ අයිස් ලන්තයේ දී පමණක් වන අතර මෙම කාලයේදී සුර්යයාගේ හැසිරීම අනුව එම රටවලට වඩා දකුණින් ඇති ප්‍රදේශ වලටද දර්ශනය වන බවයි පැවසෙන්නේ.

මෙම ආලෝක ධාරාවන් ඇති වන්නේ හිරු ගේ මතුපිට ඇතිවන හදිසි පුපුරා යාම් හේතුවෙන් වන අතර මෑතක සිට එය ප්‍රබලව සිදුවන බවයි වාර්තා වන්නේ.