පහරදී කාන්තාවක මරා දැමීම උලෙමාවරුන්ගේ මණ්ඩලයක් හෙලා දකියි

Image copyright EPA

ඉකුත් සතියේ කාබුල් නුවරදී පහරදී කාන්තාවක මරා දැමීම ඇෆ්ගනිස්තානයේ බලවත් උලෙමාවරුන්ගේ මණ්ඩලයක් විසින් හෙලා දැක තිබේ.

ෆාකුන්ඩා (Farkhunda) නැමති එම කාන්තාව යහපත් මුස්ලිම් තැනැත්තියක් බවත් ගුරුකම් කරන ලද සුර විකිණීමට එරෙහිවීමට ඇයට අයිතියක් ඇති බවත් උලෙමාවරුන්ගේ මණ්ඩලය පවසයි.

මුල්ලාවරයකු විසින් ඒවා විකුණමින් සිටියදී ඊට විරෝධය පල කිරීම හේතුවෙනුයි ඇය මරා දමනු ලැබුවේ.

ඝාතකයන්ට එරෙහිව සහ මරා දැමීමට අන දුන් පුද්ගලයන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා ලෙසට ඉල්ලමින් දහස් ගණන් ජනතාව විරෝධතාවලට එක් වූහ.

කාබුල් නුවර පොලිස් ප්‍රකාශකයා මුහුණු පොත (Facebook) ඔස්සේ එම කාන්තාව මරා දැමීමට පක්ෂව කථා කිරීම හේතුවෙන් මීට කලින් තනතුරෙන් පහ කරන ලදී.