ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මෙක්සිකෝ මුහුදේ තෙල් ළිඳක ගින්නක්

මෙක්සිකෝ මුහුදේ පිහිටි ඛනිජ තෙල් ළිඳක ඇති වූ ගින්නකින් හතර දෙනෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර අඩු තරමින් 16 දෙනෙකුවත් තුවාල ලබා තිබේ.

තෙල් නලයෙන් පිටවුණු මහා ගිනි ජාලාවක් නිසා අට්ටාලය මතුපිට සිටි සේවකයන්ට මුහුදට පැනීමට සිදු විය.

හෙලිකොප්ටර් අධාරයෙන් සේවකයන් තුන්සිය දෙනෙකු පමණ මුදවා ගෙන තිබේ.

මෙම තෙල් නිධිය පවත්වාගෙන යන්නේ මෙක්සිකෝ රජයට අයත් තෙල් සමාගමක් මගිනි.

එහි බලධාරීන් කියා සිටියේ මුහුදට තෙල් ගලා යාමක් පිළිබඳව සාධක තවමත් ලැබී නැති බවයි.