ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන සම්බන්ධ තීරණය ජුනි මස

ජුනි මස අවසන් වන විට ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ඉරානය සමඟ අවසන් ගිවිසුමකට එළඹිය හැකි බව ජනාධිපති ඔබාමා විශ්වාස කරන බව ධවල මන්දිරය පවසයි.

ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා ඊට අදාළව එළඹුණු ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් තවත් දේ සිදු කළ යුතුව ඇති බවයි ධවල මන්දිර ප්‍රකාශකයකු වන එරික් ශූල්ට්ස් (Eric Schultz) පැවසුවේ.

නමුත් එය අධ්‍යයනය කළ විද්‍යාඥයන් පැවසුවේ එමගින්, ඉරානය විසින් න්‍යෂ්ටික අවියක් නිපදවීමට ඇති ඉඩ කඩ වළක්වන බවට තමන්ට විශ්වාස බවයි.

ධවල මන්දිර ප්‍රකාශකයා පැවසුවේ ඊශ්‍රායලයට තර්ජනයක් වන ගිවිසුමකට ඇමරිකාව අත්සන් නොතබන බවයි.

ඇමරිකාව සිය පාර්ශ්ව කරුවන් සමඟ මේ පිළිබඳව දිගටම සාකච්ජා පවත්වමින් සිටියි.

සෙසු පාර්ශ්ව කරුවන්ද එකඟත්වයට අනුව කටයුතු කරන්නේ නම් ඉරානයද ඊට ගරු කරන බවයි ඉරාන ජනාධිපති හසන් රූහානි (Hassan Rouhani)ප්‍රකාශ කළේ.