බංග්ලාදේශ් සිසුන්ට පිහිනුම් පුහුණුව අනිවාර්ය කෙරෙයි.

Image copyright Fars

බංගලාදේශ් රජය පාසල් සිසුන්ට පිහිනීම අනිවාර්ය ක්‍රියාකාරකමක් වශයෙන් හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇත.

බංග්ලාදේශයේ ගංගා සහ අනෙකුත් ජල මාර්ග වල දියේ ගිලීමෙන් දරුවන් මිය යාම අවම කර ගැනීමේ පියවරක් වශයෙනි එම තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවලට අනුව දියේ ගිලීමෙන් වසරකට මරණයට පත්වෙන සංඛ්‍යාව එක්දහස් අටසීයක් පමණ වෙයි.

ගම්බද පාසල් සිසුන්ට පිහිනීම පුහුණුවීම සඳහා ග්‍රාමීය පොකුණු සහ ඇල මාර්ග පිරිසිදු කිරීමට කටයුතු කරන බව බංගලාදේශ් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කරයි.

නගරවල පිහිටා තිබෙන පාසල්වලට විශ්ව විද්‍යාල මගින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන පිහිනුම් තටාක භාවිතා කිරීමට අවසර ලබා දෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

බීබීසී වංග භාෂා අංශයේ කතෘවරයා පවසන්නේ නගර වල පිහිනුම් තටාක ඇත්තේ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යාවක් වන බැවින් නව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතා අපහසු වීමට ඉඩ ඇති බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර