ප්‍රංශ රූපවාහිනී සේවයට IS සයිබර් ප්‍රහාරයක්

Image copyright AFP

TV5 මොන්ද් ජාත්‍යන්තර ප්‍රංශ රූපවාහිනි සේවයේ පරිඝනක පද්ධතියට එල්ල වූ සයිබර් ප්‍රහාරයෙන් (cyber-attack) පසු රූපවාහිනි සේවය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආයතන නිලධාරීන් උත්සාහ දරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

පරිඝනක පද්ධතියට මෙලෙස අනවසරයෙන් ඇතුළු වී තිබෙන්නේ ඉස්ලාම් රාජ්‍ය සංවිධානයේ සාමාජිකයන් වශයෙන් හඳුන්වා ගනු ලබන කණ්ඩායමක් විසිනි.

රූපවාහිනි සේවයේ අධ්‍යක්ෂක ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියේ එල්ල කෙරුණු සයිබර් ප්‍රහාරය ඉතා බලවත් එකක් වන අතර ප්‍රහාරය දීර්ඝ කාලීන සැලසුමකට අනුව සිදු කර ඇති බවට සැක කෙරෙන බවයි.

රූපවාහිනි සේවයේ සජීවී විකාශය තාවකාලිකව නවතා ඇති අතර පටි ගත කරන ලද වැඩසටහන් පමණක් විකාශය වන බවයි අධ්‍යක්ෂකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

රූපවාහිනි සේවයේ පරිඝනක පද්ධතියට අනවසරයෙන් ඇතුළු වූ ඉස්ලාම් රාජ්‍යයේ සයිබර් අවකාශය වශයෙන් හඳුන්වා ගනු ලබන මෙම කණ්ඩායම විසින් රූපවාහිනි වෙබ් අඩවියේ මුල් පිටුව වෙනස් කරමින් “මම ඉස්ලාම් රාජ්‍ය සාමාජිකයෙක්” ("I am I-S") යනුවෙන් සඳහන් බැනරයක් පළ කොට තිබේ.

මෙම ප්‍රහාරය අදහස් ප්‍රකාශනය සහ නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඇති නිදහසට එල්ල වූ ප්‍රහාරයක් බවයි ප්‍රංශ අගමැතිවරයා විසින් හඳුන්වා තිබෙන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර