ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ප්‍රංශයේ 'ස්පයිඩර් මෑන්'

ආරක්‍ෂිත රැහැන් කිසිවක් නොමැතිව මහල් හැත්තෑ පහක් උසැති ගොඩනැගිල්ලක් මුදුනට නැගීමට ප්‍රංශ ජාතිකයෙකු සමත් විය.

පනස් දෙහැවිරිදි ඇලන් රොබට් ට ඩුබායි හි පිහිටි අඩි 1007 ක් උස මෙම ගොඩනැගිල්ල මුදුනට නැගීමට ගත වූයේ විනාඩි හැත්තෑවක් පමණි.

‘ප්‍රංශ ස්පයිඩර්මෑන්’ (The French Spiderman) නමින් ජනප්‍රියත්වයට පත් වී සිටින රොබට් ලොව උසම ගොඩනැගිලි තරණය කරමින් ප්‍රසිද්ධියට පත් වී සිටියි.

ඩුබායි හි තනා ඇති අඩි 2717 ක් වන ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල මතට වසර 2011 දී නැගි රොබට් ඒ සඳහා ගත කළේ පැය හයකි.

මෙහිදී ඔහු ආරක්‍ෂිත රැහැන් යොදා ගෙන තිබුණි.