ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණිකයන් කාම්බෝජයට

Image copyright AFP

නවුරු සරණාගත කඳවුරු වල රඳවා සිටින ඕස්ට්‍රේලියාවට නීති විරෝධී ලෙස ඇතුල් වීමට උත්සාහ කළ සංක්‍රමණිකයන් කාම්බෝජයේ පදිංචි කිරීමට කටයුතු කරන බව ඕස්ට්‍රේලියානු රජය පවසයි.

අද බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ඕස්ට්‍රේලියානු රජය කියා සිටියේ කාම්බෝජය කරා එම සංක්‍රමණිකයින් ගුවනින් ගෙන යාමට කඩිනමින් කටයුතු සුදානම් කරන බවයි.

පළමු සංක්‍රමණිකයන් කණ්ඩායම රැගත් විශේෂ මගී ගුවන් යානයක් කාම්බෝජයේ ‘පනම් පෙන්’ නගරය වෙත සඳුදා නික්ම යාමට සුදානම් කළ හැකි බව සඳහන් දත්ත පත්‍රිකාවක් කඳවුරු වල බෙදා හැර ඇති බව සංක්‍රමණික කටයුතු පිළිබඳ සාමූහික නීතිඥ සංගමය පවසයි.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ සංක්‍රමණිකයන් නැවත පදිංචි කරවීමේ එකඟතාව අත්සන් කළ ඕස්ට්‍රේලියානු සංක්‍රමණ කටයුතු අමාත්‍ය පීටර් ඩාටන් පළමු කණ්ඩායම කාම්බෝජය වෙත ගෙන යන දිනයක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සඳහනක් සිදු කර තිබුණේ නැත.

කාම්බෝජයට යැවීමට තීරණය කර ඇති සංක්‍රමණිකයන් කුමන රටවල පුරවැසියන්ද යන්න තවමත් නියත වශයෙන්ම ප්‍රකාශ කර නොමැත.

පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුල විශාල වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවට අනවසරයෙන් ඇතුළු වීමට උත්සාහ කර තිබෙන්නේ පකිස්තාන, ඇෆ්ගනිස්තාන, ඉරාන සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික වැසියන් බවයි පැවසෙන්නේ.

කාම්බෝජය සමග අත්සන් කොට ඇති එකඟතාව පවත්වා ගෙන යාමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය වසරකට වියදම් කළ යුතු මුදල ඩොලර් මිලියන 7.6 කි.

කාම්බෝජියානු පුරවැසි භාවය

කාම්බෝජයට යවන පළමු කණ්ඩායමට ඇතුළත් වන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන්නන් බවත් ඔවුන්ට සහනදායී පහසුකම් සැපයෙන බවත් සඳහන් පත්‍රිකා කඳවුරු වල බෙදා හැර ඇති බවයි ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස් වාර්තා කරන්නේ.

මේ වන විට කාම්බෝජ භාෂා පන්ති සංක්‍රමණිකයන් වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට පහසුකම් සපයා ඇති නමුත් කිසිදු සංක්‍රමණිකයෙකු තවමත් පන්ති වලට සහභාගී වී නැත.

කාම්බෝජයට යාමට එකඟ වන්නන්ට බැංකු ගිණුමක්, රැකියා සොයා ගැනීමට උදව් ලබා දීම, සෞඛ්‍ය රක්ෂණයක්, අධ්‍යාපන පහසුකම් සහ භාෂා පන්ති ලබා දීමට කටයුතු කරන බව බෙදා හැර ඇති දත්ත පත්‍රිකාවේ සඳහන්.

ඊට අමතරව පනම් පෙන් කරා පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයන්ට නවාතැන් ගැනීමට මාස තුනක් දක්වා තාවකාලික නිවාස පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

වසර හතක් සම්පුර්ණ කරන සංක්‍රමණිකයන්ට කාම්බෝජියානු පුරවැසි භාවය ලබා දීමට එකඟතාවය යටතේ තීරණය කර ඇති අතර කාම්බෝජයේ ඉපදෙන සංක්‍රමණික පවුල් වල දරුවන්ට උපතින්ම එරට පුරවැසි බව හිමි වන බවයි ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස් වාර්තා කරන්නේ.