රානා ප්ලාසාහි මරණයට පත්වූවන්ගේ DNA අතුරුදහන්

මින් වසර දෙකකට පෙර බංග්ලාදේශයේ රානා ප්ලාසා ඇඟලුම් කම්හල් ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමේ අනතුරින් අතුරුදහන් බවට වාර්තා වූ පුද්ගලයන් එක සිය තිස් පස් දෙනෙකූගේ DNA තවමත් සොයා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව බලධාරීන් පවසයි.

තට්ටු අටකින් සමන්විත වූ ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයන් එක්දහස් එකසීය දෙනෙකු මරණයට පත් විය.

අනතුරින් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ පවුල් වලට ලබා දීමට වෙන් කර ඇති ඩොලර් මිලියන 30 ක අරමුදලින් මුදල් ලබා ගැනීමට නම් ඔවුන් සිය මිය ගිය ඥාතීන්ගේ DNA හඳුනා ගෙන තිබිය යුතුයි.

මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන් පවසන්නේ මියගිය සියලු පුද්ගලයන්ගේ සිරුරු වලින් DNA සාම්පල ලබා ගැනීමට රජය අසමත් වී ඇති අතර ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ මළ සිරුරු වැරදි පවුල් වලට ලබා දී ඇති බැවින් මෙය ඉතා අසීරු වනු ඇති බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර