ඉරානයේ පුරුෂ රූපලාවණ්‍ය තහනමක්

Image copyright Getty

පුරුෂ රූපලාවණ්‍ය ලෝලීන්ගේ ඇහිබැම හැඩ කිරීමෙන් සහ ඔවුන්ගේ ශරීර මත පච්ච කෙටීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස ඉරාන කරනවෑමීන් වෙත අනතුරු හැඟවීමක් කර තිබේ.

ඇහිබැම හැඩ ගැන්වීම කාන්තාවන් අතර මෙන්ම මෑත කාලයේදී පුරුෂයන් අතරද ඉතා ජනප්‍රිය වී ඇති නමුත් එය රටේ ඉස්ලාමීය මූලධර්මයන්ට පටහැණි බවයි ඉරාන කරනවෑමීන්ගේ සංගමය සිය සාමාජිකයන්ට දැනුම් දී ඇත්තේ.

දෑතේ සහ දෙපයේ රෝම ඉවත් කිරීම ඇතුළු බටහිර පන්නයේ යැයි සැලකෙන රූපලාවණ්‍ය කටයුතුවලින් පුරුෂ විලාසිතා ලෝලීන් ඈත් කර වීමට මෑතදී ඉරාන බලධාරීහු කිහිපවරක්ම උත්සාහ කළහ.