ඉන්දීය ධීවරයන් 538 සහ ධීවර බෝට්ටු 851 ක් අසල්වැසි රටවල

Image caption ශ්‍රී ලංකාවේ අත් අඩංගුවට පත් ඉන්දීය ධීවරයන්

ඉන්දීය ධීවරයන් 538 දෙනකු සහ ඉන්දීය ධීවර බෝට්ටු 851 ක් අසල්වැසි පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල අත්අඩංගුවට පත්ව ඇති බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ තොරතුරු අනාවරණය කරයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පරිමාල් නත්වානි විසින් රාජ්‍ය සභාවේදී කළ ප්‍රශ්න කිරීමකට අනුව එම තොරතුරු ඉන්දීය රාජ්‍ය සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඊට පිළිතුරු වශයෙන් විදේශ කටයුතු ඇමති වී.කේ .සින්ග් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළේය.

පාකිස්තාන් රජය පවසන්නේ ඉන්දීය ධීවරයන් 303 දෙනකු පමණක් තම භාරයේ සිටින බව පැවසූ ඇමතිවරයා ඉන්දීය ධීවරයන් 37 දෙනකු සහ බෝට්ටු 3 ක් තමන් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බංග්ලාදේශ බලධාරීන් පැවසූ බව සඳහන් කළේය.

Image caption ඉන්දීය ධීවරයන් පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගත් අවස්ථාවක්

ඉන්දීය ධීවරයන් 37 දෙනකු සහ ඉන්දීය ධීවර බෝට්ටු 25 ක් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගේ අත් අඩංගුවේ පසුවන බව ඇමතිවරයා පැවසුවේය.

තවත් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් විදේශ කටයුතු ඇමති වී.කේ .සින්ග් කියා සිටියේ ඉන්දීය රජය ගත් උත්සාහයන්ට අනුව පාකිස්තානය 2015 පෙබරවාරි මාසයේදී ඉන්දීය ධීවරයන් 172 කු සහ 2015 මාර්තු මාසයේදී ධීවර බෝට්ටු 57 ක් නිදහස් කර ගැනීමට හැකිවූ බවයි.

2014 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට බංග්ලාදේශය විසින් ඉන්දීය ධීවරයන් 212 වරින් වර අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පැවසූ ඔහු ඉන්දීය රජයට ඔවුන් සියලු දෙනාම නිදහස් කර ගැනීමට හැකිවූ බව පැවසුවේය.

ශ්‍රී ලංකාවේදී අත් අඩංගුවට ගත් ඉන්දීය ධීවරයන් 964 දෙනකුගෙන් 927 දෙනකු ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් නිදහස් කොට ඇති බවත් විදේශ කටයුතු ඇමති වී.කේ .සින්ග් ප්‍රකාශ කළේය.