රනිල් ජයවර්ධන බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට

බ්‍රිතාන්‍ය මහ මැතිවරණයෙන් ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත රනිල් ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් වෙයි.

රනිල් ජයවර්ධන බ්‍රිතාන්‍යයේ ඊශාන දිග හැම්ප්ෂයර් ප්‍රදේශය නියෝජනය කරමින් කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයෙන් තරඟ වැදුණු අතර ඔහු ඡන්ද 35,573 ක් ලබා ගත්තේය.

ඔහු, ප්‍රතිවාදී ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ග්‍රැහැම් බෙකරල්ට (Graham Cockarill) වඩා ඡන්ද 29,916 ලබා ගත් අතර ග්‍රැහැම් කොකරිල්ට ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ ඡන්ද 5657 ක් පමණි.

කම්කරු පක්ෂයෙන් තරඟ කළ අමරාන් හුසේන් (Amran Hussain) ඡන්ද 5290 ක්ද රනිල් ජයවර්ධනට වර්ගවාදී තර්ජනයක් එල්ල කළ යුකිප් හෙවත් බ්‍රිතාන්‍ය ස්වාධීන පක්ෂයේ රොබර්ට් බ්ලේ (Robert Blay) හට ලබා ගනීමට හැකි වුයේ ඡන්ද 4732 කි.

අද, සිකුරාදා අලුයම හතරට ප්‍රතිඵලය නිකුත් වීමෙන් පසු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළ රනිල් ජයවර්ධන පැවසුවේ, “මෙය බ්‍රිතාන්‍යයට වැදගත් රාත්‍රියක් ඊටත් වඩා උතරු පලාතට වැදහත් රාත්‍රියක්, ” යනුවෙන්.