ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බ්ලූස් සංගීත රජු සමු ගනී

බීබී කින්ග් යන වේදිකා නාමයෙන් ප්‍රසිද්ධ බ්ලූස් සංගීත රටාවේ රජු වශයෙන් හඳුන්වන රයලි බී කින්ග් සිය දිවියෙන් සමු ගෙන තිබේ.

මිය යන විට අසූ නම වන වියේ පසු වූ බීබී කින්ග්ගේ ගිටාර වාදන රටාවෙන් පරම්පරා ගණනක ගිටාර වාදකයන් ආභාෂය ලැබීය.

කුඩා කාලයේ මිසිසිපි කපු වගාවක වැඩ කළ ඔහු පසුව සිය සංගීත වෘත්තීය ගොඩනගා ගැනීමට පෙර වීදි වල සංගීත වාදනය කිරීම සහ, සංගීත වැඩසටහන් මෙහෙයවීමේ යෙදුනේය.

ලෝකය පුරා දහස් ගණන් සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වූ බීබී කින්ග්ට ගෞරවයක් ලෙස බොහෝ සංගීත වේදීන් ඔහුගේ තනු වාදනය කරන අතර ඔහුගේ ගීත ගායනා කරයි.