වසර විස්සක් සිර දඬුවම් විඳින පන්චන් ලාමා

Image copyright AP

මින් වසර විස්සකට පෙර චීනය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ ඉහල නිලයක බෞද්ධ භික්ෂුවක් නිදහස් කරන මෙන් පිටුවහල් ව ජීවත් වන ටිබේට් ජාතිකයන් විසින් ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබේ.

අත්අඩංගුවට පත් වන විට වයස අවුරුදු හයක් වූ භික්ෂුව පන්චන් ලාමාගේ පුනුරුප්පතිය බව දලෙයි ලාමා විසින් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් දින තුනකට පසු චීන බලධාරීන් විසින් ඔහු අල්ලා ගත් බවයි පැවසෙන්නේ.

Image copyright Reuters

පන්චන් ලාමා වශයෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ ටිබෙටයේ බෞද්ධ සමාජයේ දලෙයි ලාමාට පසු දෙවන ඉහළම නිලයයි.

ලෝකයේ දීර්ඝම සිර දඬුවම් විඳින පුද්ගලයන් අතරට මෙම භික්ෂුව ඇතුළත් වන බවයි පැවසෙන්නේ.

චීන බලධාරීන් භාරයේ රඳවා සිටින එම භික්ෂුව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීම චීනය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර මේ දක්වා පන්චන් ලාමා පත් කිරීම චීනය විසින් සිදු කරනු ලබයි.