ඊශ්‍රායල අගමැති මත භේදකාරී වැඩසටහනක් අත් හිටුවයි

බටහිර තීරයේ යුදෙව් ජන පදිකයන් ගමන් කරන බස් රථවල පලස්තීන වැසියන් ගමන් කිරීම තහනම් කිරීමට තුඩු දෙන මත භේදකාරී වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඊශ්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු විසින් අත්හිටුවා තිබේ.

මේ සඳහා වූ නියාමක වැඩසටහනක් ආරක්ෂක ඇමති මෝෂේ යාලොන් විසින් අනුමත කොට ආරම්භ කිරීමට සූදනම්ව තිබූ අවස්ථාවේදී අගමැති නෙතන්යාහු මැදිහත්ව එය අත්හිටුවීමට පියවර ගනු ලැබීය.

මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය වර්ගවාදී එකක් වශයෙන් හඳුන්වා දී තිබේ.

Image copyright AFP GETTY IMAGES

යුදෙව් ජන පදිකයෝ ආරක්ෂාව උදෙසා එවැනි ක්‍රියා මාර්ගයක් අවශ්‍ය බවට තර්ක කරති.

පලස්තීන වැසියෝ දහස් ගණනින් රැකියා සඳහා දෛනිකව ඊශ්‍රායලය බලා යති.

ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන ඔවුන්ට ඊශ්‍රායලට යන සෑම අවස්ථාවකදීම ගමන් බල පත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සිදුවේ.