උතුරේ නිවාස සඳහා ඉන්දියාවෙන් තවත් ණය ආධාර

Image caption ඉන්දියාව දැනටමත් යුද්ධයෙන් අවතැන්වූ දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදි කෙරෙන නිවාස 50,000 ක් සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කරයි.

යුද හමුදාව විසින් අධි ආරක්ෂක කලාපයේ නිදහස් කළ ඉඩම් වල නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා ඉන්දියාව ණය ආධාර සැපයීමට ඉදිරිපත් වෙයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමා මෑතකදී ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් සුජාතා මේතා හමුවූ අවස්ථාවේ දී සාකච්ඡා කළ බව යළි පදිංචි කිරීම් , නැවත ඉදිකිරීම් සහ හින්දු කටයුතු පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් ප්‍රකාශ කළේය.

එම සාකච්ඡාවෙන් පසු ඉන්දියාවෙන් මූල්‍යාධාර ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව ගැන ඔහු වහාම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත දන්වා ඇති බව ‘ද හින්දු ‘ පුවත් පත වාර්තා කොට තිබේ.

ඊට අදාළ නිල ලිපියක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය වෙත යවා ඇති බවත් එහි සඳහන් වෙයි.

දෙමළ ජනතාව විශාල වශයෙන් වෙසෙන උතරු සහ නැගෙනහිර පලාත්වල නිවාස 52000 ක් පමණ ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය බව ගණන් බලා තිබේ.

ඉන්දියාව දැනටමත් යුද්ධයෙන් අවතැන්වූ දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදි කෙරෙන නිවාස 50,000 ක් සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කරයි.