මිනිරන් අඩංගු මැගී නූඩ්ලස් තහනම් කෙරෙයි

Image caption මැගී නුඩ්ල්ස් ඉන්දියාව තුළ අතිශය ජනප්‍රිය කෑම විශේෂයක් බවයි පැවසෙන්නේ

ජනප්‍රිය නුඩ්ල්ස් වර්ගයක් තුළ මිනිරන් ලෝහය අන්තර්ගතව ඇති බව පරීක්ෂණ තුළින් අනාවරණය වීමෙන් පසු එය වෙළඳාම් කිරීම ඉන්දීය බලධාරීන් විසින් තහනම් කරනු ලැබ තිබේ.

‘නෙස්ලේ ඉන්දියා’ සමාගම නිපදවන මැගී නුඩ්ල්ස් වල මිනිරන් ලෝහය සෞඛ්‍යයට හානිදායක ප්‍රතිශතයක් අන්තර්ගතව ඇති බව සොයාගත් නවතම ප්‍රාන්තය වන්නේ දිල්ලියයි.

මැගී නුඩ්ල්ස් ඉන්දියාව තුළ අතිශය ජනප්‍රිය කෑම විශේෂයක් වන අතර නෙස්ලේ සමාගම ඉතා ආරක්ෂාකාරී ලෙස කෑම වර්ග නිෂ්පාදනය කරන බවටයි පාරිභෝගිකයන් විසින් හඳුනාගනු ලැබ ඇත්තේ.

පසුගිය මාසයේ ප්‍රථම වරට මැගී නුඩ්ල්ස් තුළ මිනිරන් පවතින බව අනාවරණය වීමෙන් පසු නෙස්ලේ සමාගමේ කොටස් 10% කින් පහත වැටී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර