ඉන්දියාවේ මැගී නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදනයට තහංචි

Image copyright Reuters

ඉන්දියාවේ ආහාර ආරක්ෂණ පාලන අධිකාරිය සෞඛ්‍ය හේතු මත නෙස්ලේ මැගී ක්‍ෂණික නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදනය තහනම් කරයි.

අලෙවියට අනුමත කර ඇති නූඩ්ල්ස් වර්ග නවයක් වෙළෙඳ පොලෙන් ඉවත් කර ගන්නා ලෙසටද නියෝග කොට තිබේ.

ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත කිහිපයක කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් හෙළිවී ඇත්තේ සමහර නිෂ්පාදන වල ආරක්ෂාකාරී මට්ටමට වඩා ඊයම් අඩංගුවී තිබෙන බවයි.

Image copyright AFP

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කෙරෙන නූඩ්ල්ස් අලෙවි කිරීම සිංගප්පූරු රජය විසින් ද තහනම් කොට තිබේ.

නෙස්ලේ සමාගම කලින් ප්‍රකාශ කළේ තම නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂා සහිත බවට විශ්වාස කරන බවයි.

එසේ නමුත් ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස ඒවා ඉවත් කර ගන්නා බවයි සමාගම ප්‍රකාශ කළේ.