සුඩාන ජනපතිට දකුණු අප්‍රිකාවෙන් පිටවීම තහනම්

Image copyright Getty

දකුණු අප්‍රිකාවට පැමිණ සිටින සුඩාන ජනාධිපතිවරයාට පෙරලා සුඩානයට යාම වළක්වාලමින් දකුණු අප්‍රිකානු අධිකරණයක් අතුරු තහනමක් නිකුත් කර තිබේ.

එම අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් වුයේ සුඩානයේ ජනාධිපතිවරයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය දකුණු අප්‍රිකාවෙන් ඉල්ලීමක් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

සුඩාන ජනාධිපති ඔමාර් අල් බෂීර් අප්‍රිකානු හවුලේ සමුළුවකට සහභාගී වීම සඳහා දකුණු අප්‍රිකාවට පැමිණ සිටින අතර ඔහු අත්අඩංගුවට ගත යුතුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා මේ වන විට දකුණු අප්‍රිකාවේ අධිකරණයක් සලකා බලමින් සිටියි.

ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට සුඩාන ජනාධිපතිවරයා අවශ්‍ය වී ඇත්තේ ඔහුට එරෙහිව යුධ අපරාධ චෝදනා එල්ල වී ඇති නිසයි.

නමුත් සුඩානයේ විදේශ ඇමතිවරයා කියා සිටියේ තම ජනාධිපතිවරයාට කිසිදු අවදානමක් නොමැති අතර ඔහු පෙරලා සුඩානයට පැමිණෙනු ඇති බවයි.