භූගත පර්යේෂණාගාරයක් වූ ලුණු ආකාරය

Image caption භූගත උමග

නැගෙනහිර එංගලන්තයේ බෝල්බි (Boulby) පර්යේෂණාගාරය පිහිට ඇත්තේ පොළොවෙන් කිලෝමීටරයක් තරම් ගැඹුරින්. මේ භූගත පර්යේෂණාගාරයට ඉහළින් ඇති කළුගල් වැස්ම හේතුවෙන් නිරතුරුව පරිසරයෙන් නික්මෙන විකිරණ වලින් වටිනා හා සංවේදී උපකරණ ආරක්ෂා වන හෙයින් මෙම පර්යේෂණාගාරය ජනප්‍රිය වෙමින් තිබේ.

මේ පර්යේෂණාගාරය දැක බලාගැනීමට ගියා බී බී සි යේ ටොම් ෆෙඉල්ඩන් හට දැකගන්නට ලැබුණේ පොළෝ මට්ටමෙන් කිලෝමීටරයක් තරම් යට උමං මාර්ග තුලට වැදී තමන්ගේ පර්යේෂණ වල නිරත වන පර්යේෂකයින්.

ආරක්‍ෂිත වාතාවරණයක පැවැත්විය යුතු පර්යේෂණ පැවැත්වීමට මෙය ඉතා උචිත ස්ථානයක් බට පත් වී ඇති අතර නැගෙනහිර යෝක්ෂර් පළාතේ පිහිටි මේ පර්යේෂණාගාරය වඩාත් ප්‍රචලිත විවීධ ද්‍රව්‍ය වල ගති සොබා ගැන හොයා බැලෙන පර්යේෂන සඳහායි.

1970 ගනන් වල පටන් ලුණු සහ පොටෑෂ් මේ ආකාරයෙන් ගොඩ ගෙන තිබෙන අතර එහි වර්තමාන අධ්‍යක්ෂවරයා වන මහාචාර්ය ෂෝන් පෙලින්ග් කියා සිටින්නේ ආකාර කම්කරුවන් තමන්ට අපුරු භූගත පර්යේෂණාගාරයක් නිර්මාණය කොට දී ඇති බවයි.

මේ භූගත පර්යේෂණාගාරය වැඩි දියුණු කෙරෙන අතර එහිදී කෙරෙන පර්යේෂණ සංඛ්‍යාව වැඩිදීයුණු කිරීමටත් අදහස් කරන බව මහාචාර්ය ෂෝන් පෙලින්ග් කියා සිටියේය.