පාපන්දු සම්මේලනයේ දූෂණ ගැන විභාගයක්

Image copyright Reuters

2018 සහ 2022 වසරවල පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක කුසලාන තරඟවල සත්කාරක රට වීමේ වරම දිනා ගැනීම සඳහා රහසිගතව අනවසර මුදල් ගනුදෙනුවල නිරත වී ඇතැයි සැලකෙන 53 දෙනකු සම්බන්ධයෙන් විභාගයක් ආරම්භ කර ඇතැයි ස්විට්සර්ලන්ත නීතිපතිවරයා පවසයි.

එම මුදල් ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් පළමුවරට ප්‍රසිද්ධියේ අදහස් පළ කළ නීතිපති Michael Lauber කියා සිටියේ,ලෝක පාපන්දු සම්මේලනය පිළිබඳව සිදු කරෙන පරීක්ෂණ අති විශාල එසේම සංකීර්ණ එකක් වන බවයි.

එබැවින් ඒ සඳහා මාස කීපයක් නොව වසර කීපයක් පවා ගත විය හැකි බව කියා සිටි නීතිපතිවරයා FBI පරීක්ෂණය ස්වාධීන එකක් වන බවත් අවධාරණය කරයි.

2018 සහ 2022 වසර වල ඉදිරි පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලි දෙක පැවැත්වෙන කටාරයට සහ රුසියාවට සත්කාරක වරම් ලබා දීමේදී සිදු කොට ඇති අපරාධවලට සම්බන්ධ යයි සැලකෙන තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ස්විට්සර්ලන්ත පරීක්ෂකයන් ඔවුන්ගේ භාරයට ගෙන ඇති බවත් ඔහු පවසයි.