යුද ගැටුම් නිසා පලා යන පිරිස වාර්තාගත ලෙස ඉහල යයි

යුද ගැටුම් හෝ වද බන්ධන හේතුවෙන් තම රට වලින් පලා යාමට සිදු වූ පිරිස වාර්තාගත ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

ඉකුත් වසරේදී එම සංඛ්‍යාව මිලියන 60 ක් වූ බව පවසන අනාථයන් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනය ඔවුන් අභ්‍යන්තරව අවතැන්ව හෝ අනාථයන් බවට පත්ව සිටින බව ප්‍රකාශ කරයි.

එවැනි අනාථයන් විශාල පිරිසකට සහන සැලසීමට තරම් තමන්ට ශක්තියක් නැතැයි ආධාර සපයන කණ්ඩායම් අනතුරු අඟවා සිටියි.

සිරියානු අර්බුදය හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් අවතැන්වී සිටින අතර අනාථයන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩිවීමට ඇෆ්ඝනිස්තානය, සෝමාලියාව වැනි කලින් ගැටුම් පැවතී රටවල මෙන්ම අලුතින් ගැටුම් හට ගෙන ඇති යේමනයෙන් පලා ආ පිරිස් ද හේතුවී තිබේ.