සංයුක්ත තැටි ආපසු කිතුනුවන්ට

Image copyright Getty

'අල්ලා'යන වචනය ඇතුළත් ක්‍රිස්තියානි සංයුක්ත තැටි පෙළක් ඒවා අයිති මැලේසියානු කාන්තාවක වෙත ආපසු ලබා දෙන ලෙස මැලේසියානු අභියාචනාධිකරණ විසින් රජයට නියෝග කොට තිබේ.

'අල්ලා' යන වචනය ඉස්ලාමීය නොවන ආයතන භාවිත කිරීම පිළිබඳව මැලේසියාවේ කලක සිට මත භේදකාරී තත්වයක් හට ගෙන තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක සිට මුස්ලිම් බහුතරයක් වෙසෙන මැලේසියාවේ ආගමික ගැටුම්කාටී තත්වයක් හට ගෙන ඇති අතර ආගමික ස්ථානවලට පවා ප්‍රහාර එල්ල කෙරිණ.

2008 වසරේදී මැලේසියානු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය එම කිතුනු කාන්තාවක සතුව තුබූ සංයුක්ත තැටි අටක් ඇත අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

ඒවායේ 'අල්ලා' යන වචනය ඇතුළත් ඉස්ලාමීය නොවන තොරතුරු අඩංගු වන බවත්,එම නිසා ඒවා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බවත් අමාත්‍යංශය පැවසුවේය

ශත වර්ෂ ගණනාවක සිට අල්ලා යන වචනය භාවිතා කරමින් සිටින බව කියා සිටි කිතුනුවෝ තමන් අධිකරණයේ ආරක්ෂාව පතන බව ප්‍රකාශ කළහ.