රුවන්ඩා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා අත්අඩංගුවට

යුධ අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි අංශ ප්‍රධානි ක්රෙන්සි කරාකේ ලන්ඩනයේ දී අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් රුවන්ඩාවේ ආණ්ඩුව ප්‍රබල විරෝධයක් ඉදිරිපත් කොට ඇත.

Image caption බුද්ධි අංශ ප්‍රධානි ක්රෙන්සි කරාකේ

මෙම ක්‍රියාව අප්‍රිකානුවන් අවමානයට ලක් කිරීම සඳහා කරන ලද්දක් බව රුවන්ඩා විදේශ අමාත්‍ය ලුයිස් මුසකිවාබෝ කියා සිටී.

රුවන්ඩාවේ 1994 දී සිදුවූ සමුහ මනුෂ්‍ය සංහාරය යටපත් කිරීම සඳහා උත්සාහ කරන පිරිස් මෙම චෝදනා ඉදිරිපත් කරන බවයි විදේශ ඇමතිවරිය කියා සිටින්නේ.

සමුහ සංහාරය අවසානයේ සහන සේවකයින් පිරිසක් මරා දැමීම සම්බන්ධයෙන් රුවන්ඩා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා ප්‍රශ්න කිරීමට අවශ්‍ය බව ස්පාඤ්ඤය ආණ්ඩුව කියා සිටී.