ළමුන් අට දෙනෙක් මරා දැමීමේ චෝදනා ලැබූ කාන්තාව ප්‍රංශ අධිකරණයේ

Cottrez Image copyright AFP

තමන්ගේ අලුත උපන් දරුවන් අට දෙනෙක් මරා දැමීම පිළිබඳව චෝදනා ගොනු කෙරුන කාන්තාවක් ප්‍රංශ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කොට ඇත.

ඩොමිනික් කොටේස් නම් පනස් එක හැවිරිදි මේ කාන්තාව මරා දැමු දරුවන් නිවස අවට වළ දැමු බව පිළිගෙන ඇත. මේ මරණ සිදුවී ඇත්තේ1999-2000 අතරතුර කාලයේ දී.

මේ කාන්තාවට තරුණ ළමුන් දෙදෙනෙක් සිටින අතර ළමුන් මරා දැමීම උපත් පාලන ක්‍රමයක් හැටියට භාවිතා කළ බට නැගෙන චෝදනා ඇය බැහැර කොට සිටී. මෙම කාන්තාව ඉතා තරබාරු අයෙක් වන අතර අය ගැබ් ගත් බව ඇගේ වෛද්‍යවරයා පවා මේ පිළිබඳව දැන ගෙන සිටියේ නැත. උතුරු ප්‍රංශයේ ගම්මානයක මේ කාන්තාව ජීවත්වෙන අතර මේ ගම්වාසීන්ද ඇය ගැබ් ගත් බව දැනගෙන නොසිටියහ.