ඔබාමාගේ රක්ෂණ වැඩපිළිවෙළට තවත් ජයක්

Image copyright AP

සංශෝධිත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වැඩ පිළිවෙළේ තවත් වැදගත් අංගයක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අනුමත කිරීම ජනාධිපති ඔබාමා ගේ පැසසුමට ලක්ව තිබේ.

එය මහන්සියෙන් වැඩ කරන ජනතාවගේ ජයග්‍රහණයක් බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

සෞඛ්‍ය රක්ෂණය මිලදී ගැනීමට හැකි මට්ටමක් ඇති කිරීම සඳහා මිලියන නවයක් පමණ ජනතාවට ලබා දී ඇති බදු සහන ඔවුන් ජීවත්වන ප්‍රදේශ මත පදනම් වී නැති බවයි අද, බ්‍රහස්පතින්දා තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැවසුවේ.

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ වැඩ පිළිවෙළ හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන බවට කිසිදු සැකයක් නැති බව මින් පැහැදිලිවන බවයි ජනාධිපති ඔබාමා පැවසුවේ.

බදු සහන ලබා දිය යුත්තේ ප්‍රාන්ත රාජ්‍ය වල දැනටමත් රක්ෂණ ලබා ගෙන සිටින අයට පමණක් බව මීට විරෝධය පෑ කණ්ඩායම් කියා සිටියහ.

වසර තුනක් ඇතුළතදී මේ සම්බන්ධයෙන් එල්ලවූ අභියෝගයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ දෙවැනි වතාව මෙයයි.