ණය යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න - ග්‍රීක අගමැති

Image copyright Reuters

යෝජිත ජනමත විචාරණය ලබන ඉරිදා පැවැත්වෙන බවත් ණය දෙන ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇති යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසට ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ග්‍රීක අගමැති ඇලෙක්සිස් ශිප්‍රාස් (Alexis Tsipras) ප්‍රකාශ කරයි.

ප්‍රතික්ෂේප කරන ජන්දයක් මගින් ආර්ථික කප්පාදු කිරීම් සඳහා කෙරෙන ඉල්ලීම් නවතා දමන ලෙසට පණිවිඩයක් නිකුත් කෙරෙන බවත් යුරෝ කලාපයෙන් ග්‍රීසිය ඉවත් විය යුතු යන අදහස් බැහැර කෙරෙන බවත් ඔහු පැවසුවේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ආකාරයට සෙසු යුරෝපීය රටවල් ක්‍රියා කරන බව පවසමින් ග්‍රීක අගමැතිවරයා ඉතා බරපතල විවේචනයක්ද එල්ල කළේය.

ජාත්‍යන්තර ණය දෙන ආයතන සති අන්තයේදී ඉදිරිපත් කළ යෝජනා කොන්දේසි සහිතව පිළිගැනීමට කැමති බව ග්‍රීසිය විසින් කලින් ප්‍රකාශ කොට තිබිණ.

ග්‍රීක අගමැතිවරයා සංශෝධනය කළ යෝජනා ජාත්‍යන්තර නය දෙන ආයතන වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබිණ.

එහෙත් ජර්මානු චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල් (Angela Merkel) පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ කියා සිටියේ ග්‍රීසියේ යෝජිත ජනමතවිචාරණය අවසන් වන තෙක් කිසිදු සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නේ නැති බවයි.