ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නිදන කාමරයක් ලෙසත් යොදා ගත හැකි මෝටර් රථයක්

රියදුරන් රහිත මෝටර් රථ සැලසුම් දැක්වෙන ප්‍රදර්ශනයක් ලන්ඩනයේදී පැවැත්වුණි.

අනාගතයේදී වෙළඳපළට පැමිණිය හැකි එම මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වුණේ රෝයල් කොලේජ් ඔෆ් ආර්ට් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසු සිසුවියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

කාර්යාලයක්, කුඩා ක්‍රීඩා කාමරයක් හෝ නිදහසේ විවේක ගත හැකි ස්ථානයක් ලෙසිනුයි මෙම මෝටර් රථ නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ.