ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කුරුළු හඬට ලොල්වූ දෘශ්‍යාබාධිත පටිගත කරන්නෙක්

යුවාන් පැවලෝ කුලාසෝ උපතින්ම දෘශ්‍යාබාධිතයෙක්.

නමුත්, ඔහු දකුණු ඇමරිකාවේ කුරුල්ලන් නරඹන්නන් අතර නැත්නම් කුරුළු හඬට කන්දෙන ඉහලම කුරුළු ලෝලීන්ගෙන් කෙනෙක්.

කුඩා අවදියේ ඔහුගේ පියා විසින් කුරුල්ලන් පිලිබඳ ගීයක් පියානෝ වාදනයකින් ඉදිරිපත් කරන්නට ඔහු පොළොඹවන ලදී.

එසේම කෞතුකාගාරයකට රැගෙන ගොස් කුරුල්ලන්ගේ පිහාටු හඳුනාගන්නට ඉඩ සලස්වා තිබේ.

උරුගුවේ ජාතිකයකු වන යුවාන් පැවලෝ දැන් බ්‍රසීලයේ ජීවත් වන අතර වෘතීමය ස්වභාවික හඬ පටිගත කරන්නෙක් ලෙස සේවය කරයි.