තාලිබාන් නායකයා සාම සාකච්ඡාවලට සහාය පළ කරයි

ඇෆ්ගනිස්ථාන රජය සමග පවත්වන සාම සාකච්ඡා වලට සහාය ලබා දෙන බව තාලිබාන් සංවිධානයේ නායක මුල්ලා ඕමාර් ප්‍රකාශ කරයි.

සතුරන් සමග සාම සාකච්ඡා පැවැත්වීම ඉස්ලාම් නීතිය මගින් තහනම් කර නැති බවයි ඊද් උත්සවයට පෙර ඔහුගේ නමින් නිකුත් කර තිබූ නිවේදනයේ සඳහන් වුනේ.

විදේශ හමුදා ඇෆ්ගනිස්ථානය අත්පත් කරගෙන සිටීම නිමා කිරීම සඳහා ඇති මාර්ගයක් හැටියටයි ඔහු මේ සාම සාකච්ඡා හැඳින්වුයේ.

පකිස්ථාන රජයේ මැදිහත්වීමෙන් ඇෆ්ගනිස්ථාන රජය සහ තාලිබාන් සංවිධානය අතර පසුගිය සතියේ පැවති සාකච්ඡා පිළිබඳ විශේෂ සඳහනක් නොකළ මුල්ලා ඕමාර් එම සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.