දිය මත 'ලිස්සා යා හැකි' යතුරුපැදියක්?

දිය මත 'ලිස්සා යා හැකි' යතුරුපැදියක්?

ත්‍රාසජනක යතුරුපැදි ධාවනයේ යෙදෙන ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික රොබී මැඩිසන් සිය යතුරුපැදිය මත හිඳ දිය මත ලිස්සා යෑමේ ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙයි.

ජලයට ඔරොත්තු දෙන සේ සකසා ඇති යතුරුපැදිය මත හිඳ ඔහු දිය මත ලිස්සා යෑමේ ක්‍රීඩාවේ යෙදුණේ නරඹන්නන් විස්මයට පත් කරමින්.

ප්‍රංශ පාලනයට නැතුව පවතින ශාන්තිකර සාගරයේ පිහිටි ‘ටහිටි’ දූපත් වෙරළේදී යතුරුපැදියක් මත හිඳ රොබී මැඩිසන් දිය මත ලිස්සා යන අයුරු දැක්වෙන දර්ශන කැමරාවේ සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.

ත්‍රාසජනක යතුරුපැදි ධාවක රොබී බීබීසීයට කියා සිටියේ යතුරුපැදි ධාවනයට මෙන්ම දිය මත ලිස්සා යෑමේ ක්‍රීඩාවට තමා දැඩි ඇල්මක් දක්වන බවයි.