විසි වසරක් මුදල් එකතු කොට මිලදී ගත් මගුල් මුද්ද

chinaringa Image copyright CFP
Image caption මුදු තෝරන චීන යුවතියන්-(සංරක්ෂිතක්ක සේයා රෑ එකතුවෙන්)

බාල කාලයේ පෙම් බැන්ද යුවතියට මුද්දක් ලබා ගැනීම සඳහා කාසි එකතු කළ චීන ජාතික තරුණයෙකුට පුරා දශක දෙකකට වැඩි කාලයකට පසුව මගුල් මුද්දක් මිලදී ගැනීමට තරම් මුදල් සොයාගත හැකිවී තිබේ.

චීනයේ අන්හුයි පළාතේ වෙසෙන මේ තරුණයාගේ නම හෙළිදරව් වී නැත.

මේ තරුණයා නම හැවිරිදි වියේ පටන් තමන්ගේ අතිරේක වියදම්වලට ලැබුණු මුදල් වලින් කාසි එකතු කරන්නට පටන්ගත් අතර මේ වන විට කිලෝ එකසිය පනහක පමණ කාසි එකතු කර ගත හැකිවී ඇත.

ගතවූ දශක දෙකක කාලය තුලදී මේ තරුණයාට සිත් ගත් තරුණිය මුණගැසීමට ඉඩ ලැබුනේ කලාතුරකින්.

දුර බැහැර පළාතක ජීවත්වුන ඇය මෑතකදී යළිත් මුල් ගම් බිම් කරා පැමිණි අවස්ථාවේ දී තමන් හා විවාහ වෙන්නට කැමති දැයි විමසු විට තරුණිය කැමැත්ත පළ කොට සිටියා.

තරුණයා ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ සැල වෙත ගිය විට මේ කාසි වලින් මුද්දක් සාදා ගත හැකි බව ඔහුට දැන ගන්නට ලැබුනි.