මවක් සහ දියණියක් වසර හැත්තෑ එකකට පසු යළි එක් වෙති

Image copyright Getty
Image caption මාර්ගට් බෙච්මාන් නමැති දියණිය හදාවඩා ගෙන ඇත්තේ ජර්මානු භටයාගේ පවුල විසින්

අනූ දෙවන වියේ පසු වන ඉතාලි මවකට වසර හැත්තෑ එකකට පසු සිය දියණිය හමු වී තිබේ.

මෙම මව සහ දියණිය වෙන් වී තිබෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධය අතරතුරදී.

ජර්මනියේ රැකියාවක නිරතව සිට ඇති ඉතාලි මව විවාහක ජර්මානු භටයකුට දාව දියණියක් බිහි කොට තිබේ.

මාර්ගට් බෙච්මාන් නමැති දියණිය හදාවඩා ගෙන ඇත්තේ ජර්මානු භටයාගේ පවුල විසින්.

තම ඉතාලි මව යුද්ධය අතරතුර මිය ගිය බව පවුලේ සාමාජිකයන් ඇයට පවසා තිබේ.

සිය පියා පසුගිය වසරේදී මිය යෑමත් සමග තම මව පිළිබඳ තොරතුරු සොයා දෙන මෙන් මෙම දියණිය ජර්මානු ආයතනයකින් ඉල්ලා සිටියාය.

ඒ අනුව ඉතාලි ජාතික තම මව තවමත් ජීවතුන් අතර සිටින බව දියණියට දන ගැනීමට ලැබී තිබේ.

(මෙහි පල කොට ඇත්තේ සංරක්ෂිත ඡායාරූයි)