ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දුර්ලභ සුදු තල්මසෙකු ඕස්ට්‍රේලියානු මුහුදේ

ඕස්ට්‍රේලියානු වෙරළට නුදුරු මුහුදේ පිහිනමින් සිටි දුර්ලභ ඝනයට අයත් සුදු තල්මසෙකු කැමරා කාචයට හසු වූයේ මෙසේයි.

තල්මසුන් නරඹන කණ්ඩායමක් විසින් මෙම දර්ශන රූප ගත කර තිබේ.