ඉන්දියාවේ මැගී නුඩ්ල්ස් තහනම ඉවතට

Image copyright Reuters

මැගී ක්ෂණික නුඩ්ල්ස් තහනම් කිරීමේ සිද්ධියට අදාළ නඩු විභාගයකදී ඉන්දියානු අධිකරණයක් විසින් නෙස්ලේ සමාගමට වාසි සහගත තීන්දුවක් ලබා දී තිබේ.

මැගී ක්ෂණික නුඩ්ල්ස් සම්බන්ධයෙන් අළුතින් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ඉඩ සලසමින් නෙස්ලේ සමාගමට එරෙහිව පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීමට අධිකරණය ඉඩ සලසා ඇත.

මැගී ක්ෂණික නුඩ්ල්ස් වල ආහාරයට ගැනීමට නුසුදුසු තරම් ඉහළ මට්ටමක ඊයම් ඇති බව සමහර ප්‍රාන්ත වල සිදු කළ පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වීමත් සමඟ මැගී නුඩ්ල්ස් වෙළෙඳ පොලෙන් ඉවත් කර ගන්නා ලෙසට ඉකුත් ජුනි මාසයේදී නෙස්ලේ සමාගමට නියෝග කෙරිණ.

Image copyright EPA

නව නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් වන්නේ ඩොලර් මිලියන සීයකට ආසන්න වන්දියක් ඉල්ලා නෙස්ලේ සමාගමට එරෙහිව ශ්‍රේස්ටාධිකරණයේ නඩු පවරන බවට ඉන්දීය රජය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් දිනකට පසුවයි.