ටජ් මහල් 'පොකුරු පහන' කඩා වැටේ

ලෝ ප්‍රකට, ඉන්දියාවේ ටජ් මහල් මන්දිරයේ ප්‍රවේශ දොරටුවට ඉහළින් පිහිටි යෝධ 'පොකුරු පහන' කඩා වැටීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඇරඹෙයි.

මීටර් දෙකක් පමණ උසකින් යුත් එම අලංකාර පොකුරු පහන ඉකුත් බදාදා සේවකයකු විසින් පිරිසිඳු කරමින් සිටිනු දුටු බව, එය කඩා වැටෙනු දුටුවෝ පැවසූහ.

කිලෝ ග්‍රැම් 60 ක් බරැති එම පොකුරු පහන එල්ලා තිබුණේ ‘ රාජකීය දොරටුව’ නමින් හැඳින්වෙන ප්‍රවේශ දොරටුවට ඉහළින්.

නඩත්තු කටයුතු

පහන් කඩා වැටීම සම්බන්ධයෙන් සංචාරක මග පෙන්වන්නන් චෝදනා කරන්නේ ටජ් මහල් මන්දිරයේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලයන් වෙතයි.

ඉන්දීය පුරා විද්‍යා සමීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂඥයන් පැවසුවේ පොකුරු පහන කඩා වැටී ඇත්තේ එහි දම්වැල්වල කාලය ඉක්ම යාම හේතුවෙන් විය හැකි බවයි.

ටජ් මහල් මන්දිරයේ නඩත්තු කටයුතු බාර පුරා විද්‍යාඥ ආචාර්ය භුවන් වික්‍රම් සින්ග් පැවසුවේ තඹ වලින් නිමවූ පොකුරු පහන දම්වැලකින් එල්ලා තිබු බවයි.

එය නැවත උඩ එල්ලනවා ද නැද්ද යන්න තීරණය කරන්නේ පහනේ තත්වය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුව බවයි ඔහු කියා සිටියේ.