ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජාපනයේ කර්මාන්ත ශාලාවක විශාල ගින්නක්

ජපානයේ ටෝකියෝ අගනුවර දකුණු ප්‍රදේශයේ පිහිටි ලෝහ කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ විශාල ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.

අනතුරෙන් පසු තුවාල කරුවන් වාර්තා වී ඇති බව ජපාන බලධාරීහු පවසති.

ගින්න හට ගැනීමත් සමග විශාල දුම් වලා අහසට නැගෙනු දක්නට ලැබිණි.