ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිලෝවෙයා' ගිනි කන්දෙන් ලාවා උතුරයි

හවායිහි බිග් අයිලන්ඩ් දූපතේ පිහිටි ගිනි කන්ද යළි සක්‍රිය වීමත් සමග ලාවා ගලා යෑම ආරම්භ වී තිබේ.

වසර තිස් දෙකක් පුරා සක්‍රියව පවතින 'කිලෝවෙයා' ගිනි කන්ද ලොව සක්‍රිය ගිනි කඳු අතුරින් එකක්.

ගිනි කන්ද පිහිටි දූපතේ වෙසෙන වැසියන්ට ගිනි කන්දෙන් අනතුරක් නොවනු ඇති බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.