තායිලන්ත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ඉවතට

Image copyright
Image caption දෙසිය හතළිස් හත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත තායිලන්ත රාජ්‍ය මන්ත්‍රණසභාව

තායිලන්තයේ පසුගිය වසරේ ඇතිවූ හමුදා කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු සකසන ලද නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත හමුදා පාලනය මගින් පත් කළ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණසභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ තිබේ.

මේ හේතුවෙන් තායිලන්ත මැතිවරණය කල් දැමීමට සිදු වී ඇති අතර නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සැකසීමට අලුත් මන්ත්‍රණසභාවක් පත් කළ යුතුව ඇත.

ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණු ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක්වූ අතර විශේෂයෙන්ම ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ අර්බුදයකට රට මුහුණ දෙන අවස්ථාවක සාමාජිකයන් 23 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මණ්ඩලයකට සියලුම පාලන බලතල පවරා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙන වගන්තිය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අප්‍රසාදය පලවිය.

Image copyright
Image caption ප්‍රතික්ෂේප කෙරුණු ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත දැඩි ලෙස විවේචනයට ලක් විය.

දෙසිය හතළිස් හත් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත රාජ්‍ය මන්ත්‍රණසභාව විසින් ඡන්ද 135ක බහුතරයකින් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවේ අද සැප්තැම්බර් 06 වැනිදායි.

නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් සැකසීමට අලුතින් පත් කෙරෙන රාජ්‍ය මන්ත්‍රණසභාවට දින 180 ක කාලයක් ලැබෙනු ඇති අතර එය සම්මත කර ගැනීමට තායිලන්තය ජනමත විචාරණයකට යොමු කිරීමට නියමිතයි.