ලේබර් නායකත්වය ජෙරමි කොබෙන්ට

corbyn Image copyright Reuters
Image caption වීදියේ මිනිසා

බ්‍රිතාන්‍ය ලේබර් පක්ෂ නායකත්ව තරඟයෙන් ජෙරමි කොබෙන් ජයගත් බව මෙයින් ස්වල්ප වෙලාවකට පෙර නිවේදනය කරනු ලැබුණි.

ජෙරමි කොබෙන් ලේබර් පක්ෂයේ වාමවාදී ප්‍රවනතාව නියෝජනය කරයි.

එබැවින්ම ඔහු ගේ මතවාද වලට ලේබර් පක්ෂය ඇතුළතින්ම විරෝධතා මතු විය.

ලේබර් පක්ෂ නායකත්වය සඳහා පැවති නිලවරණයේ දී සාමාජිකයන් 422,664 ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ අතර එයින් ඡන්ද 251,417 කොබෙන් වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ විය.

Image caption නායකත්වයට පත්වී

ලබන මහා මැතිවරණනයේදී පවතින කොන්සර්වෙටිව් පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ ලිබරල්වාදී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රශ්න කරන සටන් පාඨ ඉදිරිපත් කරමින් පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරා මෙහයවීමට කොබෙන් සමත් බවයි ඔහුගේ අනුගාමිකයින් තර්ක කරන්නේ.

කොබෙන් ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රශ්න කරන පිරිස් කියා සිටින්නේ වමට නැඹුරු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් මෙන්ම යුධ විරෝධී දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියත් බ්‍රිතාන්‍යයට අවාසිදායක විය හැකි බවයි.