බුර්කිනා පැසෝ අගමැති නිදහස් කෙරේ

Image copyright AFP

අත් අඩංගුවට ගෙන සිටි බටහිර අප්‍රිකානු, බුර්කිනා පැසෝ (Burkina Faso) රාජ්‍යයේ අගමැති අයිසැක් සීඩා (Isaac Zida) නිදහස් කළ බව යුද හමුදා ප්‍රධානී ජෙනරාල් පින්ග්‍රේනොමා සාග්‍රේ (Pingrenoma Zagre) විසින් තහවුරු කර තිබේ.

ඉකුත් සතියේ දියත් කළ කුමන්ත්‍රණයකින් පසු ජනාධිපති ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

නිවාස අඩස්සියේ තබා සිටි අන්තර්කාල ජනාධිපති මයිකල් කෆාන්ඩො (Michel Kafando ) නිදහස ලබා ඇත.

කුමන්ත්‍රණයේ නායක, ජෙනරාල් ගිල්බර්ට් දිඑන්දරේ (Gilbert Diendere) ප්‍රකාශයක් කරමින් තමන් පාලන බලය සිවිල් රජය වෙත බාර දෙන බව පවසමින් ජනතාවගෙන් සමාව ඇයද සිටියේය.

එහෙත් එසේ කරනු ලබන්නේ නයිජීරියාවේදී අද, අඟහරුවාදා රැස්වෙන බටහිර අප්‍රිකානු නායකයන්, ‘බුර්කිනා පැසෝ’ කුමන්ත්‍රණය සැලසුම් කළ පුද්ගලයන්ට සමාව ලබා දීම ඇතුළත් ගිවිසුමක් අනුමත කළ හොත් පමණක් බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.